โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัท “โรงพยาบาลศรีบุรินทร์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท ประกอบด้วยแพทย์ กลุ่มพยาบาลและนักธุรกิจ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับ บริษัทบางกอกฮอสปิตอล ในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น”โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์” บริหารงานโดยนายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)และมีนายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร เป็น กรรมการผู้อำนวยการ
โดยมีโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ ทั้งหมด จำนวน 7 แห่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค, เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์, เกษมราษฎร์ ประชาชื่น, เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3, เกษมราษฎร์ สระบุรี ,เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ และเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์
ปัจจุบันโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทาง มีขนาด 200 เตียง และมีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่เศษ เปิดให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง
เกษมราษฏร์ศรีบุรินทร์ ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
111/5 หมู่ที่ 13
ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000