โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา
โรงเรียนสองภาษาซึ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเข้าสังคมและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านคุณครชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทยที่มีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน เราเน้นให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความคิดและเรียนรู้ผ่านการทำจริงซึ่งประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับจะเป็นรากฐานสร้างความสำเร็จในอนาคต
"เราเชื่อว่าความสำเร็จของนักเรียนนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือของนักเรียน โรงเรียน คุณครู ผู้ปกครองและชุมชน"
สวัสดิการ
  • 1. เงินเดือน 15,000 - 20,000
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ
  • 3. ประกันสังคม
  • 4. โบนัสประจำปี
  • 5. วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา
188/19 ถ.พัทลุง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เว็บไซต์: www.trpschool.ac.th
event langing page