บริษัท พาราวิจัย จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ถนอมเท้า จากยางธรรมชาติกันรองเท้ากัดและแผ่นรอง รองเท้า ภายใต้แบรนด์ HELLOHEEL
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาราวิจัย จำกัด
401 ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120