ผลิต จำหนาย ปลีกส่ง ส่งออก ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
250/1 หมู่ที่ 2
ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 035-333-487 ต่อ 113