บริษัท โนเวลแคร์ จำกัด
บริษัท โนเวลแคร์จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ในปี พ.ศ.2533 ครั้งแรกในชื่อร้านขายยา ส.สุดาเภสัชกร และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจการจากคณะบุคคลในตอนแรกมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเฟิสท์ดรัก เมื่อปี 2540 และบริษัทเฟิสท์ดรักจำกัดเมื่อปี 2545 โดย ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ มองเห็นโอกาสว่าถึงแม้จะมีผู้ดำเนินกิจการร้านขายยาอยู่แล้วเป็นจำนวนพอสมควร แต่เกือบทั้งหมดเป็นรูปแบบที่ล้าสมัย ประกอบกับสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปตลาดร้านขายยากำลังเปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฉพาะตลาดระดับกลางและระดับบน มีกำลังซื้อสูง ต้องการร้านขายยาที่มีรูปแบบทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และมีบุคลากรที่มีความสามารถให้คำปรึกษาได้ จึงได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบธุรกิจ บริษัท โนเวลแคร์ จำกัด ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด
สวัสดิการ
-เงินเดือน -ประกันสังคม -คอมมิชชั่น -ชุดฟอร์ม (ผ่านทดลองงาน) -ค่าตำแหน่ง (ผ่านทดลองงาน) -อบรมความรู้ฟรี -เงินรางวัลสาขา (บางตำแหน่ง) -ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนเวลแคร์ จำกัด
109/9 ม.8
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180