บริการ และ จัดจำหน่ายสินค้า ที่เกี่ยวกับกังหันไอน้ำ(steam turbine)และเจเนเรเตอร์ (generator) ได้แก่
งานซ่อม,งานซ่อมใหญ่ประจำปี บำรุงรักษา สำหรับโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมันและอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อะไหล่ ชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเครื่องจักร กังหันไอน้ำ และ เจเนเรเตอร์
ทำธุรกิจเกี่ยวกับให้คำปรึกษาทางวิศวรรกรม
(บริการและจัดจำหน่าย อุปกร์เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เทอร์โบ แมชชีนเนอรี่ ไทยแลนด์ จำกัด
ห้องเลขที่ Zone D ชั้นที่ 3 เลขที่ 2/58 ถนน ทางหลวงระยองสาย 3191
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.turbo-machinery.co.th
ใช้งานแผนที่