เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจบริหารจัดการงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้า กิจกรรมพิเศษ (Organizer) และเป็นผู้บริหารจัดการอาคาร
สวัสดิการ
  • - เงินขึ้นประจำปี
  • - โบนัส
  • - ประกันสังคม
1 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
ผู้จัดการบัญชี
pinlocation
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 10
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 02-717-2788 ต่อ 109