Pateepwaiyaroj Co.,Ltd.
ประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pateepwaiyaroj Co.,Ltd.
หมู่บ้าน รุ่งกิจวิลล่า 9 เลขที่ 32 ซอย ร่มเกล้า 58 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่