บริษัทดำเนินกิจการด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ทั่วไป
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • มีที่พัก
2 ตำแหน่ง
1.
23 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝึกหัด
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
15,000
2.
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
11,000 - 13,000
ติดต่อ
40/7 ถ.กุดั่น
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 088-095-6999 / 044-268-945
ใช้งานแผนที่