โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา จำกัด
301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: www.bangkokpattayahospital.com/th/
ใช้งานแผนที่