โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม (C-HOT)
อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
เราเป็นผู้พัฒนาบุคลากรเพื่อไปทำงานบน
เรือสำราญระดับโลก และโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
สอนโดยเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เปี่ยมไปด้วย
ประสบการณ์ตรงจากเรือสำราญระดับโลก
ผู้ที่มีความสนใจอยากทำงานบนเรือสำราญ แต่คุณสมบัติไม่เพียงพอ
เราสามารถสร้างคุณสมบัติให้นักเรียน เพื่อที่จะไปสัมภาษณ์งาน
กับบริษัทเรือสำราญระดับโลก ด้วยหลักสูตรระยะสั้น
ในการพัฒนาบุคคลธรรมดา ให้มีความพร้อมและความสามารถ
สวัสดิการ
  • • โบนัสประจำปี
  • • ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
  • • ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Corporate Sim)
  • • เครื่องแบบพนักงาน
  • • ค่าเดินทางและที่พักพื้นฐานกรณีเดินทางต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม
26/59 อาคารอรกานต์ ชั้น 16 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.c-hot.com
วิธีการเดินทาง
  • BTS: ลงสถานี ชิดลม ทางออก 3 เดินเท้าประมาณ 150m
ใช้งานแผนที่