บริษัท เน็กซเตอร์ จำกัด
บริษัทฯทำงานเกียวกับการใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน,ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ,คลังสินค้าอัจฉริยะ,ระบบการจัดสินค้าและลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ ทางบริษัทฯต้องการรับสมัครทีมงานที่มีความสนใจในงานที่มีความท้าท้ายทันสมัย และแปลกใหม่เพื่อสนองระบบอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นโดยทางบริษัทมีความต้องการผู้ที่จะเข้าร่วมงาน
สวัสดิการ
-ได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็กซเตอร์ จำกัด
16/2 ม.2
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วิธีการเดินทาง
เส้นทางกาญจนาภิเษก เข้าเส้นบางบัวทอง สายรถเมล์ 516 ,177 ,127 ตรงข่้ามโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์