Blu Acqua Company Limited
บริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับ การจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Blu Acqua Company Limited
324/15
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150