บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและขึ้นรูปสแตนเลส (นำเข้า - ส่งออก)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน คินโซคุ (ประเทศไทย) จำกัด
59 หมู่ที่ 5 ซอยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210