บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด Rondex Thailand Co.Ltd.เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเส้นยางยืดเกรดเอ (Rubber Thread)และบริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นบริษัทในเครือของNaigai Co.,Ltd เป็นบริษัทญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1947 โดยมีประสบการในการผลิตยางมานานกว่า 60 ปี โดยได้มาก่อตั้งบริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัดอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และได้ก่อตั้งเมื่อปี 2002 ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอนเด็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
64/64 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140