ประกอบกิจการประเภทผลิตและขายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:00-17:00
ติดต่อ
บริษัท หง เจี้ยง อีเลคทรอนิค (ประเทศไทย) จำกัด
8/28 หมู่ที่ 3 ซอยวัดหอมศีล ถ.บางนาตราด กม.35
ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์: 02-130-0666
แฟกซ์: 02-130-0669
เว็บไซต์: www.hj.co.th
ใช้งานแผนที่