บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และงานฉีดพลาสติก
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่ากะ - เงินช่วยเหลือค่าเข้ากะ - เบี้ยขยัน - ค่าทักษะ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันภัยกลุ่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
129/27
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170