นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา ราชพฤกษ์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา ราชพฤกษ์ เป็นหมู่บ้านของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์มาก่อนจะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล มีจำนวนบ้าน 389 หลัง มีสาธารณูปโภคคือ รปภ., สวน, ฯลฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม โบนัส OT ปรับเงินเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมัณฑนา ราชพฤกษ์
101 หมู่ 10
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
อยู่ติดถนนราชพฤกษ์ ใกล้ตลาดเจ้าพระยา ตรงข้ามหมู่บ้านธนานนท์
ใช้งานแผนที่