บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าโลจิสติกส์
Benefits
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ (OPD/IPD) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - ค่าทันตกรรม
Contacts
บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารเพกาซัส ชั้น 5 ห้อง 5-2A ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260