บริษัท เรดิอัส จำกัด
Zon is an application that allows people in the same zone to exchange thoughts, ideas, and happenings with each other without the need to know each other. In addition, users have the option to post anonymously. We believe that Zon could transform the way we experience places and give a newfound level of awareness about things that are going on around us.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดิอัส จำกัด
1 ซอยเจริญรัถ 19 ถนนเจริญรัถ
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600