บริษัท พระพิทักษ์ คอนสตัคชั่น จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พระพิทักษ์ คอนสตัคชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 239/150 ซอยลาดพร้าว 87
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310