บริษัท กลอรี่ ทรานสปอร์ต จำกัด
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และอากาศ นายหน้าตัวแทนจัดทำธุรกิจให้ผู้อื่น.
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ วันหยุดตามประเพณี ลากิจ-ลาพักร้อนประจำปี สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กลอรี่ ทรานสปอร์ต จำกัด
111/9-11 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่าน 195,141,102,107,205
ใช้งานแผนที่