ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต.1204/2560
1 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
ผู้ฝึกงานปฏิบัติด้านเทคนิค
pinlocation
Japan
salary icon
144,672เยน(เมืองอิบารากิ) ,155,133-170,000 เยน(เมืองชิบะ)/เดือน / ไม่รวมโอที
ติดต่อ
88/35 ถนนกัลปพฤกษ์
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 098-884-8831,081-935-9488