PEGASUS GLOBAL EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดเก็บ จัดส่ง นำเข้า ส่งออกสินค้าทางอากาศ ทางรถ ทางเรือ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PEGASUS GLOBAL EXPRESS (THAILAND) CO.,LTD.
อาคารธนิยะพลาซา ชั้นที่ 15 เลขที่ 52 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500