JobThai
บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ด้วยวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็นองค์กรสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ หากพูดถึง ERP เราเป็นผู้นำอับดับหนึ่ง ณ ปัจจุบัน องค์กรเราขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ Mango ERP เราก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของประเทศไทย ฐานลูกค้ากว่า 300 บริษัท ที่ไว้ใจให้เราดูแล การันตีถึงความสำเร็จ และประสิทธิภาพของ Mango ERP
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ / ชีวิต - ของเยี่ยมยามป่วย / คลอดบุตร - แผนการอบรม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด
555 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 ห้องเลขที่ 2304-1 ชั้นที่ 23 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.mangoconsultant.com