บริษัท นิภาฟาร์ม จำกัด
นิภาฟาร์มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก ได้แก่ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ มีพัฒนาการทางธุรกิจการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 30 ปี เพื่อการรองรับการขยายตัวของธุรกิจทางนิภาฟาร์มต้องการรับบุคลาการที่มีความสนใจและมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป
สวัสดิการ
-ค่าที่พักฟรี -ชุดยูนิฟอร์ม -ประกันสังคม -วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิภาฟาร์ม จำกัด
50-52 ถ.เทศบาลดำริ
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000