บริษัท ไรซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
ให้บริการ ปรับปรุงแก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบการผลิต พร้อมทั้งออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องจักรอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
ที่พัก ชุดทำงาน อุปกรณ์ PPE เบี้ยเลี้ยง กรณีออกทำงาน ตจว.
ติดต่อ
บริษัท ไรซิ่ง โซลูชั่น จำกัด
299/9, 299/10, 299/11 หมู่2
ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
ใช้งานแผนที่