บริษัท กรุงเทพ รัฐการ จำกัด
ออกแบบ และที่ปรึกษา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - หยุดทุกวันหยุดราชการ - ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ รัฐการ จำกัด
589 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300