บริษัท กรุงเทพ รัฐการ จำกัด
ออกแบบ และที่ปรึกษา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - หยุดทุกวันหยุดราชการ
  • - ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ รัฐการ จำกัด
589 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300