Building Advanced Solution Co.,Ltd
ประกอบกิจการประเภทการติดตั้งไฟฟ้า และจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ในงานวิศวกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Building Advanced Solution Co.,Ltd
เลขที่ 45 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 แยก 1
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่