บริษัท พี โอ เอส คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2555 (ค.ศ.2012) บริษัทฯดำเนินธุรกิจในรูปแบบรับจ้างผลิต (OEM) รับพัฒนาสูตรและวิจัยผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์พร้อมการจัดหาบรรจุภัณฑ์ออกแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์เราให้บริการอย่างครบวงจรด้วยทีมงานมืออาชีพอาทินักเคมีนักวิทยาศาสตร์และเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องสำอาง บริษัท พี โอ เอส คอสเมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี MLE (MULTI-LAMELLAR EMULSION) หรือเทคโนโลยีการนำสารเข้าสู่ผิวตั้งแต่แรกเริ่มในการก่อตั้งบริษัทโดยมีการปรับใช้และผสมผสานในระบบการผลิต เครื่องสำอาง ที่สามารถตอบสนองการรักษาเกี่ยวกับผิวหนังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ มากที่สุด
Benefits
ประกันสังคม โบนัส เที่ยวต่างประเทศ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พี โอ เอส คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
429/7. โครงการพรีเมี่ยมเพลส 9 ถ. สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
See Map