บริษัท ไนซ์พาเลซ จำกัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม โรงแรมไนซ์ พาเลซ (Nice Palace Hotel) ในกรุงเทพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนซ์พาเลซ จำกัด
เลขที่ 72/54 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400