JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย, โบนัสประจำปี, สวัสดิการที่พัก
zero position th
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
794 อาคารไทยรวมทุน แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กทม. 10100
เว็บไซต์: www.trrsugar.com