P&G RECYCLE CO.,LTD
ประกอบกิจการรับซื้อเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ผลิต จำหน่าย ส่งออกโพลีเอสเตอร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P&G RECYCLE CO.,LTD
69/1 หมู่ที่ 6
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000