ด้วยบริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์ รายแรกๆ ของประเทศไทย และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บริษัทเริ่มก่อตั้งโดยคุณรังสรรค์ ปริศนาวาณิชย์ เมื่อปีพ.ศ. 2521 จากธุรกิจเล็กๆ ด้วยความเชี่ยวชาญและความเพียรพยายามของท่าน ทำให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ชั้นนำของเอเชีย ปัจจุบันบริษัทอินเตอร์ทูลฯ มีโรงงาน 2 แห่ง และมีบุคลากรมากกว่า 300 คน บริษัทฯได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลก โดยสินค้า 70% ได้ผลิตและจำหน่ายในประเทศ และอีกกว่า 30% ของสินค้าถูกส่งออกไปยังต่างประเทศอาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกาฯ และโปรตุเกส ฯลฯ ขณะนี้บริษัทฯมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มารั่วมทำงานกับบริษัทฯ เพื่อร่วมพัฒนาและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
  • -ค่าโทรศัพท์ 1000 บาท/เดือน
  • -ค่าครองชีพ 650 บาท/เดือน
  • -ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอ
  • -ค่าคอมมิชชั่นออกทุกไตรมาศ
  • -โบนัส
  • -ข้าวฟรี(มื้อกลางวัน)
  • -ชุดฟอร์ม
  • -งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่,จัดนำเที่ยวประจำปี,งานกีฬาสี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด
907 หมู่ที่ 15 ถนน เทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 093-868-8440
แฟกซ์: 02-313-1114
เว็บไซต์: www.theintertoolgroup.com