บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด ดำเนินงานภายใต้ โรงพยาบาลสัตว์เศรษฐกิจสัตวแพทย์ มาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว ปัจจุบันทางบริษัทฯมีการขยายงานในส่วนของโรงพยาบาลฯ จึงจำเป็นต้องมีการรับพนักงานเพิ่มเติม
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
ติดต่อ
บริษัท แบงค์ค็อก เว็ทเทอร์รินาเรียน สเปเชียลลิสต์ จำกัด
98 หมู่ที่ 1 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 098-828-1654
แฟกซ์: 02-809-1615
เว็บไซต์: www.facebook.com/setthakitanimalhospital
ใช้งานแผนที่