บริษัท นาซ่า เทเลคอม จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาซ่า เทเลคอม จำกัด
999/163 หมู่ที่ 1
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000