ห้างหุ้นส่วนจำกัดนางรองศิลาทอง
ประกอบกิจการ โม่ บด ย่อยหิน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - โอที - ที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ (ฟรี)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนางรองศิลาทอง
39/1 ม.10
ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170