บริษัท กะเพราคุณพ่อ จำกัด
ประกอบกิจการบริการด้านอาหารในภัตตคาร/ร้านอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กะเพราคุณพ่อ จำกัด
30 ซอยประดิษฐ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500