Php design consulting and construction Co.,Ltd.
เขียนแบบ ถอดแบบ คำนวณราคา งานก่อสร้าง รับเหมา และบริหารโครงการฯควบคุมงานทุกระบบ.
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Php design consulting and construction Co.,Ltd.
72/6 ห้องเลขที่ 201 ชั้นที่ 2 หมู่ที่ 12
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100