บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด
ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์หรือวีดีทัศน์
สวัสดิการ
1. เงินเดือน 2. ประกันสังคม 3. Outing นอกสถานที่ 4. งานเลี้ยงประจำปี 5. เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนคท์ เจเนอเรชั่น อินโนเวชั่น จำกัด
140/61 (เอ-บี) ชั้น 25 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ 2 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรีย์ ทางออกที่ 4 2. รถเมล์สาย 15,76,77,115,504,514,547
ใช้งานแผนที่