บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
We are mid size real estate developer which headquartered in Bangkok CBD area and all projects located in Bankok & Pattaya.
ติดต่อ
บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้อง 1502/2 เลขที่ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วิธีการเดินทาง
  • BTS เพลินจิต