นิติบุคคลอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 1
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 มีนาคม 2540 มีวัตถุประสงค์ : เพื่อจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง
Benefits
ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
นิติบุคคลอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ 1
1191 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260