JobThai
จำหน่ายปลีก ส่ง รองเท้า กระเป๋า เสื้่อผ้า
- เบี้ยขยัน - โบนัส - ประกันสังคม - เงินพิเศษ - เงินเกษียณ (ตำแหน่งบัญชี ให้เดือนละ 5,000 บาท จ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อทำงานครบ 5 ปี)
บริษัท บีคอส สแตนดาร์ด จำกัด
478/32 ถ.สาครพิทักษ์ (ตลาดผ้าวัดกลาง เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนสาครพิทักษ์)
ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ด้วยรถประจำทาง ที่ผ่านตลาดผ้าวัดกลาง ด้วยรถยนต์