ทำธุรกิจด้าน IT โดยให้บริการออกแบบเว็บไซต์ บริการพัฒนาระบบเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ผ่าน Search Engine Optimization (SEO) และ Social Media รวมทั้งงานบริการลูกค้า งานเพื่อสรรหาบคุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ต้องการหาผู้ร่วมทีมที่พร้อมจะจับมือเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน เข้าสู่ตลาดเอเชียอย่างมืออาชีพ
สวัสดิการ
 • - ค่ากะ 1,000 บาท
 • - ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท
 • - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ เดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาท
 • - ค่าทักษะด้านภาษา(Toeic) 2,000 บาท
 • - ค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน 1,000 ถึง 5,000 บาท
 • - เงินเดือนปรับประจำปี
 • - เงินพิเศษประจำปี 3,000 ถึง 10,000 บาท
 • - ยูนิฟอร์มพนักงาน ฟรี
 • - รถรับ – ส่ง และ ห้องพัก ฟรี (ห้องแอร์)
 • - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • - ประกันสุขภาพประจำปี ฟรี
 • - งานสังสรรค์ประจำปี หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
 • - วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 ถึง 10 วัน
 • - วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
 • - สิทธิการลาตามกฏหมายแรงงานกำหนด
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
PCR RECRUITMENT Co.,Ltd.
772/4 ถนนพโลชีย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 098-772-9689 (ทุกวัน เวลา 10.00 -17.30 น.)