บริษัท กล้า เนเจอร์ จำกัด
บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จัดจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าคุณภาพสูงมีการออกแบบที่ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
สวัสดิการ
ตามตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กล้า เนเจอร์ จำกัด
เลขที่ 1577/1 ซอยลาดพร้าว 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่