JobThai
ร้านตู้กับข้าว
ประกอบกิจการร้านอาหาร และจำหน่ายเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
-ตามกฎหมายแรงงาน
zero position th
ติดต่อ
ร้านตู้กับข้าว
2311 ถ.พัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250