สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐเอมริการ (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ "ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชายไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 15 สาขา
สวัสดิการ
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
  • ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่21 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330