บริษัท นครอลูมิเนียม จำกัด
ประกอบกิจการค้ารับเหมาติดตั้งอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกชนิดและประกอบกิจการค้าและรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์กระจกแก้วพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทุกชนิด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครอลูมิเนียม จำกัด
29,29/1-29/3 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150