บริษัท พีบีซี ดีเวลล็อป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
The company was established on February 6,2014 the registered capital of 1 million baht.The core business is the production of parts,laser cutting,jigs, checking fixture and sub assembly by robot welding. Supporting the automotive ,agricaltural machinery and electric appliance industry.
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีบีซี ดีเวลล็อป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
203/11 หมู่2
ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ใช้งานแผนที่