บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 1148 ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300